Dyrektor Regionu

Miejsce pracy: Lublin

NASZE WYZWANIA DLA CIEBIE:

  • odpowiedzialność za realizację planów sprzedaży ilościowych oraz jakościowych;
  • efektywne zarządzanie zespołem (poprzez m.in. delegowanie, motywowanie, coaching);
  • kontrola realizacji zadań podległego zespołu;
  • rekrutowanie i wdrażanie nowych pracowników;
  • współtworzenie rozwiązań wpływających na rozwój struktury sprzedażowej;
  • monitorowanie oraz raportowanie wyników;
  • dbałość o prawidłowy przepływ informacji w regionie oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji wewnętrznej;
  • udział w interdyscyplinarnych projektach
  • liczne podróże służbowe.
Więcej informacji

  Aplikuj teraz

  Lider zespołu ds. szkoleń

  Miejsce pracy: Wrocław

  NASZE WYZWANIA DLA CIEBIE:

  • identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych na poziomie struktury sprzedaży;
  • tworzenie planów szkoleniowych i rozwojowych;
  • tworzenie programów szkoleń, materiałów szkoleniowych i skryptów na potrzeby wewnętrznych warsztatów dla przedstawicieli handlowych oraz kierowników zarządzających zespołami sprzedażowymi;
  • wsparcie kadry menadżerskiej w zakresie szkolenia i rozwoju podległej struktury sprzedaży;
  • kontrola efektywności działań rozwojowych;
  • współpraca z Działem Marketingu w zakresie standardów sprzedażowych i działań promocyjnych;
  • udział w projektach międzynarodowych;
  • koordynacja pracy dwuosobowego zespołu ds. szkoleń.
  Więcej informacji

   Aplikuj teraz

   Dyrektor Okręgu Gorzów Wielkopolski

   Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

       WACHLARZ MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE:
       • rozwój struktury sprzedaży;
       • efektywne zarządzanie podległym zespołem (m.in. poprzez delegowanie, motywowanie, rozliczanie);
       • realizowanie przyjętych planów sprzedażowych w podległym okręgu;
       • monitorowanie i raportowanie wyników;
       • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli handlowych;
       • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.

       Więcej informacji

       APLIKUJ TERAZ

       Dyrektor Okręgu Wrocław

       Miejsce pracy: Wrocław

           WACHLARZ MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE:
           • rozwój struktury sprzedaży;
           • efektywne zarządzanie podległym zespołem (m.in. poprzez delegowanie, motywowanie, rozliczanie);
           • realizowanie przyjętych planów sprzedażowych w podległym okręgu;
           • monitorowanie i raportowanie wyników;
           • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli handlowych;
           • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.

           Więcej informacji

           APLIKUJ TERAZ

           Dyrektor Okręgu Szczecin

           Miejsce pracy: Szczecin 

               WACHLARZ MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE:
               • rozwój struktury sprzedaży;
               • efektywne zarządzanie podległym zespołem (m.in. poprzez delegowanie, motywowanie, rozliczanie);
               • realizowanie przyjętych planów sprzedażowych w podległym okręgu;
               • monitorowanie i raportowanie wyników;
               • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli handlowych;
               • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.

               Więcej informacji

               APLIKUJ TERAZ

               Dyrektor Okręgu Zabrze

               Miejsce pracy: Zabrze

                   WACHLARZ MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE:
                   • rozwój struktury sprzedaży;
                   • efektywne zarządzanie podległym zespołem (m.in. poprzez delegowanie, motywowanie, rozliczanie);
                   • realizowanie przyjętych planów sprzedażowych w podległym okręgu;
                   • monitorowanie i raportowanie wyników;
                   • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli handlowych;
                   • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.

                   Więcej informacji

                   APLIKUJ TERAZ

                   Dyrektor Okręgu Kraków

                   Miejsce pracy: Kraków

                       WACHLARZ MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE:
                       • rozwój struktury sprzedaży;
                       • efektywne zarządzanie podległym zespołem (m.in. poprzez delegowanie, motywowanie, rozliczanie);
                       • realizowanie przyjętych planów sprzedażowych w podległym okręgu;
                       • monitorowanie i raportowanie wyników;
                       • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli handlowych;
                       • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.

                       Więcej informacji

                       APLIKUJ TERAZ

                       Dyrektor Okręgu Warszawa

                       Miejsce pracy: Warszawa
                       Opis stanowiska:

                       • rozwój struktury sprzedaży;
                       • efektywne zarządzanie podległym zespołem (m.in. poprzez delegowanie, motywowanie, rozliczanie);
                       • realizowanie przyjętych planów sprzedażowych w podległym okręgu;
                       • monitorowanie i raportowanie wyników;
                       • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli handlowych;
                       • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.

                           Więcej informacji

                          APLIKUJ TERAZ

                          Dyrektor Okręgu Lublin

                          Miejsce pracy: Lublin
                          Opis stanowiska:

                          • rozwój struktury sprzedaży;
                          • efektywne zarządzanie podległym zespołem (m.in. poprzez delegowanie, motywowanie, rozliczanie);
                          • realizowanie przyjętych planów sprzedażowych w podległym okręgu;
                          • monitorowanie i raportowanie wyników;
                          • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli handlowych;
                          • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.

                              Więcej informacji

                             APLIKUJ TERAZ

                             Dyrektor Okręgu Słupsk

                             Miejsce pracy: Słupsk
                             Opis stanowiska:

                             • rozwój struktury sprzedaży;
                             • efektywne zarządzanie podległym zespołem (m.in. poprzez delegowanie, motywowanie, rozliczanie);
                             • realizowanie przyjętych planów sprzedażowych w podległym okręgu;
                             • monitorowanie i raportowanie wyników;
                             • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli handlowych;
                             • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.

                                 Więcej informacji

                                APLIKUJ TERAZ

                                Dyrektor Okręgu Świebodzice

                                Miejsce pracy: Świebodzice
                                Opis stanowiska:

                                    • rozwój struktury sprzedaży;
                                    • efektywne zarządzanie podległym zespołem (m.in. poprzez delegowanie, motywowanie, rozliczanie);
                                    • realizowanie przyjętych planów sprzedażowych w podległym okręgu;
                                    • monitorowanie i raportowanie wyników;
                                    • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli handlowych;
                                    • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.

                                    Więcej informacji

                                    APLIKUJ TERAZ

                                    Administrator Biura Gdynia

                                    Miejsce pracy: Gdynia

                                        WACHLARZ MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE:
                                        • organizowanie pracy biura;
                                        • bieżąca obsługa administracyjna;prowadzenie korespondencji biura;
                                        • przygotowanie od strony organizacyjnej spotkań struktur handlowych;
                                        • przygotowywanie danych na potrzeby bieżących sprawozdań i planowanych działań biura;
                                        • prowadzenie sprzedaży asortymentu dostępnego w biurach;
                                        • zarządzanie magazynem produktów;
                                        • dbanie o pozytywny wizerunek firmy.
                                        Więcej informacj

                                        APLIKUJ TERAZ

                                        Analityk biznesowy IT

                                        Miejsce pracy: Wrocław

                                            WACHLARZ MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE:
                                            • przygotowywanie analiz, opisu procesów oraz scenariuszy biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT;
                                            • współpraca z polskim oraz międzynarodowym,wewnętrznym klientem;
                                            • udział w procesie przygotowania oraz przeprowadzania szkoleń w obszarze narzędzi dla wewnętrznych odbiorców;
                                            • tworzenie i doskonalenie istniejących narzędzi analitycznych na potrzeby wewnętrznych odbiorców oraz prowadzenie dokumentacji;
                                            • współpraca z lokalnymi oraz globalnymi dostawcami usług IT.

                                            Więcej informacji

                                            APLIKUJ TERAZ

                                            Specjalista ds. rozliczeń struktur handlowych

                                            Miejsce pracy: Wrocław

                                                WACHLARZ MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE:
                                                • weryfikacja danych systemowych w zakresie naliczonych prowizji;
                                                • naliczanie prowizji współpracownikom;
                                                • rozpatrywanie reklamacji otrzymywanych od pracowników i współpracowników;
                                                • prowadzenie korespondencji mailowej z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
                                                • rozliczenia konkursów i programów we współpracy z innymi działami firmy;
                                                • wprowadzanie danych do wewnętrznego systemu.

                                                Więcej informacji

                                                APLIKUJ TERAZ

                                                Specjalista ds. kontaktów z klientem

                                                Miejsce pracy: Wrocław

                                                    WACHLARZ MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE:
                                                    • telefoniczna obsługa klienta w zakresie rozmów przychodzących;
                                                    • udzielanie informacji w obszarze powierzonych kompetencji;
                                                    • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych;
                                                    • obsługa zgłoszeń i reklamacji;
                                                    • udzielanie odpowiedzi na korespondencję mailową;
                                                    • dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

                                                    Więcej informacji

                                                    APLIKUJ TERAZ

                                                    Specjalista ds. zmian w systemach IT

                                                    Miejsce pracy: Wrocław
                                                    Opis stanowiska:

                                                        • koordynacja wdrażania zmian biznesowych w Systemach IT firmy Vorwerk Polska;
                                                        • wsparcie wdrożeń Systemów IT prowadzonych przez firmę Vorwerk International;
                                                        • współpraca z pozostałymi działami firmy w ramach prowadzonych prac analitycznych oraz wsparcie w zakresie bieżących zgłoszeń systemowych;
                                                        • zarządzanie uprawnieniami Użytkowników wybranych Systemów IT firmy Vorwerk Polska;
                                                        • współpraca z lokalnymi oraz globalnymi dostawcami usług IT;
                                                        • prowadzenie dokumentacji, w tym tłumaczenia z/na język angielski;
                                                        Więcej informacji

                                                        APLIKUJ TERAZ

                                                        Specjalista ds. Logistyki

                                                        Miejsce pracy: Wrocław

                                                            WACHLARZ MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE:
                                                            • planowanie i koordynacja łańcucha dostaw w zakresie zarządzania dostawami i zwrotami na urządzenia główne współpraca z operatorami logistycznymi;
                                                            • planowanie i koordynacja łańcucha dostaw w zakresie zarządzania dostawami i zwrotami w ramach sklepu internetowego współpraca z operatorami logistycznymi;
                                                            • zarządzanie zwrotami;
                                                            • procesowanie reklamacji;
                                                            • logistyka opakowań zarządzanie procesami;
                                                            • przygotowanie „packaging” proces dla nowych produktów;
                                                            • optymalizacja procesów logistycznych w powierzonym obszarze.

                                                            Więcej informacji

                                                            APLIKUJ TERAZ

                                                            Specjalista ds. Zakupów

                                                            Miejsce pracy: Wrocław

                                                                WACHLARZ MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE:
                                                                • przygotowanie, negocjowanie i analiza ofert zakupu, w tym usług logistycznych;
                                                                • sprawdzanie zgodności składanych zamówień zakupu oraz ich wstępne zatwierdzanie (w tym weryfikacja potrzeb);
                                                                • przygotowanie i analiza standardowych planów zakupu towarów lokalnych;
                                                                • przygotowanie i aktualizacja procedur / wytycznych w zakresie procesu zakupów;
                                                                • benchmark dostawców i cen zakupu;
                                                                • zarządzanie towarami wolnorotującymi - analiza;
                                                                • odpowiedzialność za cenniki i upusty.

                                                                Więcej informacji

                                                                APLIKUJ TERAZ

                                                                Dołącz do nas

                                                                Jeśli nie znalazłeś stanowiska odpowiadającego Twoim zainteresowaniom zawodowym, zachęcamy do zalogowania się w naszym systemie rekrutacyjnym, umożliwi nam to kontakt z Tobą kiedy pojawi się nowa oferta pracy.

                                                                Jesteśmy firmą, dla której takie wartości jak:

                                                                • Promowanie innowacyjnych rozwiązań
                                                                • Uparte dążenie do najwyższej jakości
                                                                • Długofalowe myślenie w ramach rodzinnej organizacji
                                                                • Projektowanie przez ludzi – dla ludzi
                                                                • Tworzenie możliwości rozwoju

                                                                stanowią fundament i kierunek do dalszego działania.

                                                                APLIKUJ TERAZ
                                                                Korzyści z pracy w Vorwerk Polska

                                                                Od ponad 130 lat oferujemy nowoczesne, innowacyjne i niezwykle trwałe produkty, z których skorzystały już miliony rodzin.