OPCJE PŁATNOŚCI

W sklepie internetowym Vorwerk Polska można wybrać następujące opcje płatności:

Płatne przy odbiorze
Należność za zamówione produkty jest  pobierana przy odbiorze. Zamawiający ponosi koszty wysyłki. Zamówione artykuły zostają wysłane za zaliczeniem pocztowym (14,90 zł).

Płatność przelewem bankowym
Obsługiwana przez PayU S.A. Koszty wysyłki są wliczane w koszt całkowity zamówienia. Termin dostawy Towaru wynosi do 6 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia.
Moduł obsługuje następujące banki:

 1. mbank - mtransfer
 2. iPKO
 3. ING
 4. Przelew24 – Bank Zachodni
 5. Bank Pekao
 6. Inteligo
 7. mbank – multitransfer
 8. Millenium Bank
 9. Alior Bank
 10. T-Mobile – usługi bankowe
 11. Bank BPH
 12. Credit Agricole – przelew online
 13. citi handlowy
 14. eurobank
 15. Deutsche Bank
 16. meritum bank
 17. PSB bank
 18. paylink Idea
 19. BNB PARIBAS


Płatność kartą kredytową
Obsługiwana przez DotPay. Koszty wysyłki są wliczane w koszt całkowity zamówienia. Termin dostawy Towaru wynosi do 6 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia.
Moduł obsługuje następujące karty kredytowe:

 1. karta VISA
 2. karta MasterCard
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Ogólne Zasady:

Dane osobowe, pozostawione na stronie internetowej podczas Państwa odwiedzin, podlegają stałej kontroli, podczas zbierania, przetwarzania oraz korzystania z nich. Państwa dane są chronione zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniżej przedstawiamy rodzaje danych zbieranych podczas odwiedzin na naszej stronie oraz sposób ich wykorzystania.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych:
Naszą stronę, zazwyczaj, można odwiedzać bez konieczności podawania nam swoich danych osobowych. Otrzymujemy tylko nazwę dostawcy usług internetowych, typ oraz wersję przeglądarki, stronę, z której do nas Państwo trafiliście, inne strony internetowe naszej firmy, które są przez Państwo przeglądane, a także czas wysłania żądania do serwera. Informacje te wykorzystywane są do celów statystycznych, a następnie usuwane. Każdy użytkownik pozostaje anonimowy. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy korzystają Państwo z naszej strony i podajesz dane konieczne do zrealizowania zamówienia.
Podczas przeglądania naszej strony, dane są zbierane i przechowywane w formie anonimowej do optymalizacji celów marketingowych, z wykorzystaniem technologii spółki etracker GmbH. Na podstawie tych danych mogą być tworzone profile korzystania ze strony z zastosowaniem anonimowej nazwy użytkownika. W tym celu, mogą być stosowane pliki cookies, które gromadzą i przechowują dane wyłącznie w formie anonimowej. Dane nie są wykorzystywane do tego, aby personalnie zidentyfikować odwiedzającego stronę internetową ani do tego, by właściciela anonimowej nazwy użytkownika połączyć z konkretnymi danymi osobowymi.

Plików cookies, znajdujących się na różnych stronach internetowych, używamy w celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie oraz aby umożliwić korzystanie z pewnych funkcji. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe przechowywane na twoim komputerze. Większość z nich zostaje usunięta z komputera po zakończeniu każdej sesji w przeglądarce (tzw. session cookies). Trwałe pliki cookies (permanent cookies) pozostają w komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie twojego komputera podczas kolejnej wizyty. Firmy partnerskie nie mają zezwolenia na wykorzystywanie naszej strony w celu zbierania, przetwarzania lub korzystania z danych osobowych za pośrednictwem plików cookies. Można skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby powiadamiała o otrzymywaniu plików cookies. Daje to możliwość decydowania, czy chcesz je zaakceptować czy nie.

Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie nazwy użytkownika oraz hasła w plikach cookies po zakończeniu sesji w przeglądarce i dostępu do nich podczas kolejnej wizyty. [Służą one do powitania Państwa nazwą użytkownika i uniknięcia ponownego wpisywania hasła przy dokonywaniu kolejnych zamówień.] W każdej chwili można wycofać swoją zgodę, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała wszystkie pliki cookies.

3.  Cel wykorzystania danych osobowych:

Zgodę na wykorzystanie danych osobowych mogą Państwo wyrazić podczas procesu składania zamówienia.
Chcielibyśmy poinformować, że w każdej chwili można wycofać swoją zgodę.
„Tak, chciałbym/chciałabym zaprenumerować bezpłatny Newslettera Vorwerk Polska Thermomix!" - Pole wyboru  znajduje się w Kroku 4 „Sprawdzenie zamówienia" podczas procesu składania zamówieniaZamów newsletter korzystając z formularza „Zamów newsletter" w dziale Usługi
Dostarczone przez Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do wypełnienia zobowiązań umownych oraz do celów obsługi klienta, a także do udzielenia odpowiedzi na pytania. Dane niezbędne do zrealizowania zamówienia są przechowywane. Wykorzystanie ich obejmuje także ujawnienie firmom należącym do Grupy Vorwerk danych dotyczących adresu (bez adresu e-mail) do celów reklamowych. W każdej chwili można wycofać zgodę na wykorzystywanie danych do celów reklamowych. Prosimy o przesłanie prośby na poniższy adres:

Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
email: [email protected]

4. Prawo do informacji:

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami), mają Państwo prawo do otrzymywania bezpłatnych informacji dotyczących przechowywanych danych i, tam gdzie ma to zastosowanie, prawo do korygowania, blokowania lub usuwania tych danych.

5. Nota bezpieczeństwa:

Wykorzystując środki techniczne i organizacyjne, chronimy Państwa dane przed niewłaściwym dostępem, utratą lub zniszczeniem. Podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa są nieustannie ulepszane na bieżąco, zgodnie z postępem technicznym.


Wytyczne dotyczące rezygnacji (takie same jak w przypadku "Ogólnych warunków zamówienia")

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO THERMOMIX®

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego Vorwerk Polska Thermomix®
Obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

§ 1

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Formularz Zamówienia – formularz za pomocą którego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
Gość – Klient dokonujący Zamówienia bez wcześniejszej rejestracji.
Klient – osoba fizyczna jak i osoba prawna składająca Zamówienie w Sklepie,
Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego będącego przedsiębiorcą czynności prawnej w postaci zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
Konto Użytkownika – panel zawierający dane zarejestrowanych Klientów, służący do realizacji składanych Zamówień, a także zawierający historię zamówień i dane adresowe Klienta.
Koszyk zakupów – element oprogramowania Sklepu internetowego, dzięki któremu Klient sklepu ma możliwość w dowolnym momencie przetworzyć dane z koszyka na zamówienie.
Kupujący – Klient dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu.
Logowanie – wielokrotna czynność polegająca na aktywnym wejściu do Konta Użytkownika w celu dalszego dokonywania zakupów w Sklepie.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Użytkownika w Sklepie udostępnionym przez administratora Sklepu.
Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Sklep internetowy Vorwerk Polska Thermomix® (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się  na stronie internetowej.
Sprzedawca – Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 2-4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000443251, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 897-10-09-166,
Rachunek Bankowy Sprzedawcy - mBank S.A. O/Wrocław, 13 1140 1140 0000 2179 8200 1002
Towar – rzecz wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z obowiązującym Regulaminem.
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami.
Umowa na odległość – umowa sprzedaży zawierana poprzez stronę internetową Sklepu, zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz Ustawą o prawach konsumenta.
Użytkownik – Klient dokonujący Zamówienia po wcześniejszej rejestracji
Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
Wada Fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
(a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
(b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
(c)  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
(d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
(e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
(f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarte w Formularzu Zamówienia zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość dostępnych  w Sklepie, określające: rodzaj i ilość Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego.
2.   Regulamin określa zasady korzystanie ze Sklepu.
3.   Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem:
a) adresu pocztowego:
Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.ul.
Strzegomska 2 - 4 (Silver Forum)
53-611 Wrocław
b) adresu poczty elektronicznej:
[email protected]
c) numeru telefonu: 71/ 78 07 200
d) faksu: 71/ 78 07 209

§ 2
W Sklepie Klienci mogą zakupić akcesoria do urządzenia Thermomix®, książki kucharskie do urządzenia Thermomix®, nośniki przepisów na Thermomix® a także fartuchy kucharskie.

§ 3
Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4
1. Aby złożyć Zamówienie, można dokonać tego jako „Gość” lub po uprzednim zarejestrowaniu zalogować się do Konta Użytkownika. W obu przypadkach należy prawidłowo wypełnić Formularz Zamówienia, zamieszczony na stronie Sklepu.

2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego Towaru, przejścia do Koszyka zakupów, wskazania rodzaju Towaru oraz ilości, rodzaju dostawy, rodzaju płatności i miejsca wydania Towaru, jak również wskazania wymaganych danych Kupującego. Zamówienie zostaje złożone z chwilą kliknięcia przez Kupującego na przycisk  „Kup teraz”, opatrzone dopiskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

§5
1. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie stanowią ceny brutto i zawierają wymagane prawem podatki.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary :
(a)  płatność gotówką za pobraniem – Kupujący zostanie obciążony kosztami wysyłki według wskazań w Opcjach Płatności dostępnych na stronie. Proces realizacji złożonego Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z §4 ust.3 Regulaminu. Termin dostawy Towaru wynosi do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
(b)  płatność przelewem bankowym – obsługiwana przez PayU S.A. Proces realizacji złożonego Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z §4 ust.3 Regulaminu. Termin dostawy Towaru wynosi do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
(c)  płatność kartą kredytową – obsługiwana przez DotPay. Proces realizacji złożonego Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z §4 ust.3 Regulaminu. Termin dostawy Towaru wynosi do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad.

§6
1. Sprzedawca zapewnia następujące sposoby dostawy Towarów:
a) Usługa Pocztex– z zastrzeżeniem §6 ust.2 Regulaminu, dostawa nastąpi do 6 dni roboczych od:  
- w przypadku wybrania opcji „płatność gotówką za pobraniem” – chwili zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z §4 ust.3 Regulaminu;
- w przypadku wybrania opcji „płatność przelewem bankowym”  - chwili zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z §4 ust.3 Regulaminu;
- w przypadku wybrania opcji „płatność kartą kredytową”  - chwili zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z §4 ust.3 Regulaminu;

2. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Szczegółowe informacje odnośnie terminu dostawy zakupionego Towaru, a także wybranego sposobu dostawy  zawarte są w Ogólnych warunkach zamówienia dostępnych na stronie internetowej: https://thermomix.vorwerk.pl/shop

3. Kupujący pokrywa koszty dostawy Towaru w całości.

§ 7
1. Kupującemu - Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej zgodnie z §4 ust.3 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 ust.2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które mają być dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w §7 ust.1 Regulaminu biegnie od chwili objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta-Konsumenta pisemnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży i przesłania go pocztą na adres wskazany w §1 ust.3 lit.a) Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient-Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu.
4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy przez Klienta-Konsumenta, wystarczy wysłanie oświadczenia informującego o decyzji odstąpienia od umowy sprzedaży przed jego upływem.
5. Odstąpienie od umowy sprzedaży jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Sprzedawcy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta-Konsumenta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta-Konsumenta wynikających z wybranego przez Klienta-Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient-Konsument, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób  zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi opłatami.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności o którym mowa w §7 ust.6 Regulaminu do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta-Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Towar zwracany przez Kupującego-Konsumenta powinien zostać odesłany lub przekazany na adres Sklepu wskazany w §1 ust.3 lit a) Regulaminu, niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed jego upływem.
10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący-Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
11. W razie odstąpienia od umowy Kupujący-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za Wady zakupionego Towaru, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres wskazany w §1 ust.3 lit. a) Regulaminu albo w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w §1 ust.3 lit.b) Regulaminu.
3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres wskazany w §1 ust.3 lit. a) Regulaminu.  Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy lub osobom przez niego upoważnionym w miejscu, w którym Towar się znajduje.
4. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony Towar jest niezgodny z Zamówieniem, Kupujący może:
(a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
(b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla  Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
(c) złożyć oświadczenie o żądaniu wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, wówczas zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z §8 ust. 4 Regulaminu usunięcia wady, może on żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego-Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego-Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do oświadczenia Kupującego odpowiednio o żądaniu obniżenia ceny, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, żądania wymiany Towaru na wolny od wad albo żądania usunięcia wady.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca odpowiednio:
(a) wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub usunie wadę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o tym Kupującego zgodnie z §8 ust.6 Regulaminu;
(b) dokona zwrotu pieniędzy na rzecz Kupującego na rachunek bankowy podany w reklamacji, w terminie 14 dni, od dnia poinformowania o tym Kupującego zgodnie z §8 ust.6 Regulaminu.
8. Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.
9. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sprzedawca zareklamowany Towar odsyła na własny koszt.
10. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Kupującego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy albo wysyłany jest inny Towar w tej samej cenie, wybrany przez  Kupującego. Koszty przesyłek ponosi Sprzedawca.
11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu-Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar używany a Kupującym Konsument, wówczas przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi.
12. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jeżeli jednak Kupującym jest Konsument nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu-Konsumentowi.
13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Kupującego, który nie jest Konsumentem.
14. Sprzedawane Towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany Towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy tym Towarze na witrynie Sklepu. Vorwerk Polska na zakupione w sklepie internetowym towary, takie jak: nóż miksujący, naczynie miksujące do urządzenia Thermomix® udziela 12 miesięczną gwarancję. Podczas użytkowania akcesoriów prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi, którą można pobrać na stronie: www.thermomix.pl lub pod wskazanym linkiem.
15. Vorwerk Polska może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji jeżeli wycofano rzecz objętą gwarancją z obrotu, lub jeżeli producent zaniechał produkcji rzeczy objętej gwarancją lub jej elementów a Vorwerk Polska nie dysponuje nimi we własnym zakresie na cele związane z wykonaniem gwarancji, o której mowa w pkt 14 powyżej, również jeżeli wprowadzony został nowy model rzeczy objętej gwarancją lub jej elementów.
16. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
17. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi do Administratora Kodeksu PSSB na zasadach określonych w kodeksie dobrych praktyk PSSB.


Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest Sprzedawca.
2. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w Zamówieniu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dostawy Towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
3. Sprzedawca powierza dane osobowe Kupujących:
(a) przelewem elektronicznym spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez PayU S.A. procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem
(b) kartą kredytową spółce DotPay, z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 296790. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez DotPay procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.
4. W ramach internetowego Sklepu stosowane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klientów.
5. Klienci mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, o czym więcej informacji znajduje się w zakładce Ochrona danych osobowych dostępnej na stronie internetowej.

§ 10
1. Aktualny Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu, pod adresem: https://thermomix.vorwerk.pl/shop/warnuki-korzystania  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
3. Wszelkie Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z Regulaminem lub realizacją umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jeżeli Klientem jest Konsument wszelkie spory powstałe w związku z Regulaminem lub realizacją umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.

§ 11
Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i przestrzega kodeksu dobrych praktyk PSSB, który zamieszczony jest na stronie internetowej.
Załączniki:

 

OGÓLNE WARUNKI WYSYŁKI

Vorwerk Polska sprzedaje i dostarcza akcesoria Zamawiającemu bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranego podmiotu - usługa Pocztex.
W Sklepie internetowym Vorwerk Polska można zapłacić przy odbiorze lub przelewem bankowym. Koszty wysyłki zamówionych towarów wynoszą (14,90 zł), przy zamówieniu powyżej 200 zł obowiązuje bezpłatna wysyłka.W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, zamówione artykuły wysyłane są za zaliczeniem pocztowym (14,90 zł). Należność pobierana jest przy odbiorze.
W przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub kartą kredytową koszty wysyłki są wliczane w koszt całkowity zamówienia.

Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 200,00 zł.

Kupujący potwierdza, iż firma Vowerk prowadzi sprzedaż wyłącznie do klienta końcowego. Do momentu dokonania pełnej wpłaty, towar pozostaje własnością firmy Vorwerk Polska.  Akcesoria i niektóre części zamienne wysyłamy tylko na terenie kraju. Jeśli nie mieszkają Państwo w Polsce, a chcieliby Państwo zamówić nasze akcesoria, prosimy o kontakt z jedną ze spółek Vorwerk albo dystrybutorem urządzeń Vorwerk w Państwa kraju.

Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jednocześnie przypominamy, że nasz adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować to: [email protected]