W przypadku powstania szkody lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki, należy sporządzić protokół, który powinien być podpisany przez odbiorcę oraz przedstawiciela FedEx.

Istniej również możliwość wypełnienia elektronicznej formy protokołu, który nie wymaga podpisu.

Zgłoszenie reklamacji prosimy kierować na adres: kontakt(at)vorwerk.pl

Reklamacja powinna zawierać:

  • Protokół z informacją o: dacie i godzinie jego sporządzenia, dacie i godzinie doręczenia przesyłki, opisie szkody i stanie przesyłki, opakowaniu przesyłki.
  • Numer zamówienia lub numer przesyłki
  • Zdjęcia uszkodzeń
Ważne:

W przypadku widocznych uszkodzeń paczki, protokół powinien zostać sporządzony przy doręczeniu.

W przypadku uszkodzeń niewidocznych, protokół należy sporządzić w terminie do 7 dni licząc od dnia doręczenia.

Autoryzowany serwis
Katalog prezentów

Od ponad 130 lat oferujemy nowoczesne, innowacyjne i niezwykle trwałe produkty, z których skorzystały już miliony rodzin.