Informacja o usługach serwisowych

Poniżej przedstawiamy szczegóły opcji KOMFORTOWA WYSYŁKA. Proces pakowania i wysyłki przebiega następująco:

Uwaga:

1. W pierwszej kolejności należy umieścić naczynie miksujące w korpusie urządzenia Thermomix® i zablokować je pokrywą.
Uwaga! Aby urządzenie było gotowe do transportu w menu należy wybrać opcję „Tryb transportu” (zob. w Instrukcji obsługi str. 40).
2. Z dostarczonego opakowania należy wyjąć: zabezpieczenia transportowe*, worek foliowy, taśmy zabezpieczające i koszulkę samoprzylepną z nalepką adresową serwisu technicznego. Dla ułatwienia można pozostawić dolne zabezpieczenie transportowe (ilustracja 1) w kartonie (ilustracja 2).
* Vorwerk Polska zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju zabezpieczeń transportowych.

3. Urządzenie Thermomix® należy umieścić w worku foliowym i wstawić do kartonu (ilustracja 3). Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe umiejscowienie dolnego zabezpieczenia transportowego.
4. Na umieszczony w kartonie Thermomix® należy nałożyć górne zabezpieczenie transportowe (ilustracja 4), tak aby znalazło się stroną wypukłą do góry. Ilustracja 5 obrazuje prawidłowo nałożone zabezpieczenie transportowe górne.

5. Karton należy zakleić taśmą zabezpieczającą. Starą naklejkę pocztową należy usunąć z kartonu.
Następnie należy zakleić folię ochraniającą karton.
6. W koszulce samoprzylepnej, znajduje się nalepka adresowa dla przesyłki zwrotnej (ilustracja 7).
Koszulkę należy przykleić od góry na zapakowany karton (ilustracja 6).
Uwaga: Podczas odbioru naprawionego urządzenia mają Państwo prawo sprawdzić towar przy kurierze pod kątem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń kurier sporządzi protokół szkody, a urządzenie zostanie odesłane do nadawcy.

1. W pierwszej kolejności należy umieścić naczynie miksujące w korpusie urządzenia Thermomix® i zablokować je pokrywą.
2. Z dostarczonego opakowania należy wyjąć: zabezpieczenia transportowe, worek foliowy, taśmy zabezpieczające i koszulkę samoprzylepną z nalepką adresową serwisu technicznego. Dla ułatwienia można pozostawić dolne zabezpieczenie transportowe (ilustracja 1) w kartonie (ilustracja 2).

3. Urządzenie Thermomix® należy umieść w worku foliowym i wstawić do kartonu (ilustracja 3). Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe umiejscowienie dolnego zabezpieczenia transportowego.
4. Na umieszczony w kartonie Thermomix® należy nałożyć górne zabezpieczenie transportowe (ilustracja 4).

5. Karton należy zakleić taśmą zabezpieczającą. Starą naklejkę pocztową należy usunąć z kartonu. Następnie należy zakleić folię ochraniającą karton.
6. W koszulce samoprzylepnej, znajduje się nalepka adresowa dla przesyłki zwrotnej. Koszulkę należy przykleić od góry na zapakowany karton (ilustracja 6).
Ważne: Drugą nalepkę adresową prosimy zachować jako potwierdzenie.
Uwaga: Podczas  odbioru  naprawionego  urządzenia  mają  Państwo  prawo  sprawdzić  towar  przy  kurierze pod  kątem  uszkodzeń  mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń kurier sporządzi protokół szkody, a urządzenie zostanie odesłane do nadawcy.

Formularz zgłoszenia serwisowegoInstrukcja obsługi

Od ponad 130 lat oferujemy nowoczesne, innowacyjne i niezwykle trwałe produkty, z których skorzystały już miliony rodzin.